انتخاب رشته دانشگاه

انتخاب رشته  دانشگاه

انتخاب رشته برای ورود به دانشگاه

انتخاب رشته دانشگاه،یا به عبارتی انتخاب رشته کنکور. یکی از مهمترین انتخاب های زندگی و انتخاب آینده ی شما است . انتخابی که باعث مشخص شدن آینده، شغل و حتی زندگی شما می شود. پس باید در آن دقت بالایی داشته باشیم. میتوان گفت : رشته های دانشگاها  را باید دردوره اول  متوسطه جستجو کرد. پایه نهمی که برای هر دانش آموزی بسیار مهم و سرنوشت ساز است و علاقمندی به دنیای کار و آینده برایش معنا دار تر می شود.بعد از طی دوره متوسطه و کنکور و قبولی در مرحله اول، دانش آموزان بیشتر و حساس تر و همچنین خانواده آنها نیز مشتاق تر و آینده نگر تر به سوی آینده تحصیلی فرزندانشان بامراجعه به موسسه استان مهر  گام برمیدارند.

باید به نکته مهمی اشاره کرد: آن هم این است که موضوع اصلی انتخاب رشته ، خود شما هستید. برخی از داوطلبان تصور می کنند برای یک انتخاب رشته ی خوب ، مهمترین چیز کارنامه و نمرات و رتبه ی کنکور است . باید بتوانید قبل از انتخاب رشته به سوالات مهمی از قبیل سوالات زیر بخوبی پاسخ بدهید . نکته ی مهم در مورد رشته و شهر و دانشگاه این است، می خواهید با کدام الگو ، رشته ها را پشت سر هم بچینید و اولویت بندی کنید ؟ در ادامه چند الگو را به شما معرفی می کنیم . شما باید الگوی خود را با تفکر و دقت و مشورت با خانواده و دوستان انتخاب کنید

معرفی چند الگو انتخاب رشته با یک مثال ساده :

در مثالی که خواهیم گفت می توانید نام شهر و رشته ها را متناسب با وضعیت خود تغییر دهید . مثلا اگر در رشته ی انسانی هستید دو یا سه رشته ی انسانی  و اگر در رشته ی تجربی یا ریاضی هستید .دو یا سه رشته از گروه خودتان را در نظر بگیرید.

فرض کنید: دانش آموزی تهرانی است .و می خواهد فقط رشته های حقوق و روان شناسی را انتخاب کند . ابتدا باید مشخص کند که کدامیک از این دو رشته را ترجیح می دهد . بسیاری از دانش آموزان اولویت خود را بر مبنای اقبال عمومی و سطح نمره ی هر رشته مشخص می کنند . اما دانش آموزان عمیق تر ، به خواسته ها و ترجیح های خود توجه می کنند ؛ زیرا ممکن است نمره ی یک رشته بالاتر باشد ولی دانش آموز آن رشته را کمتر ترجیح بدهد . روش درست تر این است. که علایق و ترجیح های خود را در نظر بگیرید .؛ اما اگر واقعا نمی دایند. کدامیک ترجیح دارند. و اگر چند رشته برای تان از اهمیت یکسانی برخوراست  می توانید بر مبنای نظر عمومی انتخاب رشته کنید .

چند توصیه مهم را جدی تر بگیرید:

برای انتخاب رشته . با خودتان خلوت کنید.

برای انتخاب رشته دانشگاه . نگاهی به بازار کارداشته باشید.

رشته را فقط از گروه آزمایشی. خودتان انتخاب کنید.

به توانایی مالی خانواده. در انتخاب مواردی مثل پردیس توجه کنید. .

در فرم انتخاب رشته. کد رشته ها را تکرار نکنید . ( با این کار هیچ تاثیر بیشتری در قبولی خود نمی گذارید!)

به آمار و اطلاعات قبولی های سال های گذشته مراجعه کنید، این اطلاعات شما را در امر انتخاب یاری خواهد کرد.

رشته هایی که میدانید. در آنها که قبول نخواهید شد. را  بهتر است کنار بگذارید و وارد لیست نکنید.

انتخاب مطمئن و آگاهانه با زمینه پژوهش، آینده شغلی، بازار کار و ارزش اجتماعی صورت گیرد.

سیدمحمدرضا ناظمی- دکتری تخصصی روان شناسی ، روان شناس تحصیلی و مدرس دانشگاه