دلزدگی زوجین

دلزدگی زوجین

دلزدگی زناشویی

بسیاری از زوج ها زندگی زناشویی خود را با روابط صمیمی آغاز می کنند. اما با گذر زمان این روابط صمیمی کم کم دچار مشکل می شود . در واقع هر کدام از زوجین با مجموعه ای رویاها و انتظارات وارد رابطه می شوند، هنگامی که این رویاها و انتظارات با تنبیه، تجارب استرس زا و ناسازگاری جایگزین می شود. رابطه زناشویی دچار زیان شده و سرانجام دلزدگی منتهی می‌گردد وبرای حل این مشگل بسیاری به ما درمشهد مراجعه میکنند و ما تا انتها در کنار انها هسنیم .

چه زمانی دلزدگی پدیدار میشود ؟

اگر همسران نیازهای خود را مطرح نکنند و یا در ارتباط با یکدیگر به نیازهای هم پی نبرند و به راه حل مثبتی برای دستیابی به نیازهایشان نرسند، استرس، ناکامی، سرخوردگی، خشم و در نهایت دلزدگی پیدا خواهند کرد  .

در چه شرایطی اعضای خانواده دچار افسردگی میکنند؟

دلزدگی وضعیت ناراحت کننده ای است که از عدم تناسب میان توقعات و واقعیات ناشی می شود و میزان آن به میزان سازگاری زوج ها و باورهای شان بستگی دارد. همچنین دلزدگی فقدان تدریجی دلبستگی عاطفی است که شامل کاهش توجه به همسر، بیگانگی عاطفیو افزایش احساس دلسردی و بی تفاوتی نسبت به همسر است و شامل سه مرحله سرخوردگی وناامیدی خشم و تنفرو دلسردی و بی تفاوتی است . همچنین، پس از دلزدگی در روابط زوج ها و بر زندگی شان، بی اعتمادی، تحقیر، سرزنش، بی توجهی به همدیگر و جدایی عاطفی حاکم می شود و در این شرایط اعضای خانواده، نشانه های افسردگی واکنشی را تجربه می کنند.

طبق نظریه وابستگی متقابل

چنین فرض کردند که رضایت یا نارضایتی زناشویی به هزینه های صرف شده و پاداش های دریافت شده طرفین مرتبط است . طبق این دیدگاه ، پیامدها و دستاوردهای افراد بر اساس انتظاراتی که مطابق با خودپنداره و استحقاق شخصی شان از رابطه دارند ارزیابی می شود . چنانچه دستاوردها کمتر از معیارهای ادراکی باشد، نارضایتی سر بر میزند . توقعات عاشقانه ممکن است آگاهانه یا ناآگاهانه ، به بیان آمده یا پنهان ، فردی یا دوطرفه باشد . یک مثال معمول درباره زوجی است که ایده آل رویایی هرکدامشان این بود ، که با جذاب ترین فرد دبیرستان ازدواج کنند . و در خانه ای زیبا و در مزرعه ای با نرده های سفید سکونت گزینند . هنگامی که این رویا به تحقق رسید و لذت ناشی از آن پایان یافت ، این زوج بشدت احساس سر خوردگی کردند. زیرا برآورده شدن آرزوهایشان که به خیال خودشان برای همیشه به زندگیشان معنا می بخشد ، از عهده چنین کاری برنیامده بود.

همچنین دلزدگی امری اجتناب ناپذیر نیست . برخی زوجین حتی پس از سالیان، رابطه ای رمانتیک، حمایت کننده و هیجان انگیز دارند . در یک چنین رابطه ای ، زوجین به راحتی می توانند خودشان باشند .

چون می دانند که آنها را همین گونه که هستند پذیرفته اند و دوست می دارند. همچنین می توانند در سایه حمایت همسر به بالقوه ای خود دست یابند. یک زوج شاد همیشه درباره همه چیز باهم صحبت می کنندو هم روی کمیت و هم کیفیت رابطه کار می کنند .  رشد و تنوع دو عامل ضد دلزدگی اند . اگر زوجین همواره رو به رشد باشند و همچنین در روزمرگی هایشان تنوع ایجاد کنند ، دلزده نمی شوند . اگر می خواهید همسرتان عاشقانه ، سکسی و هیجان انگیز باشد با او طوری رفتار کنید که انگار عاشقانه ، سکسی و هیجان انگیزاست .  ما معمولا عاشق کسی می شویم که ما را با موضوعات حل نشده دوران کودکی لینک می کند . و نهایتا از جانب همان ویژگی هایی که ما را عاشق کرد دلزده می شویم.