دکتر شهره شکرزاده

دکتر شهره شکرزاده

کارشناسی ارشد: سنجش و اندازه گیری، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران مرکزی

دکتری تخصصی: روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات

مدرس کارگاه آموزشی وکسلر 4

برگزاری کارگاه سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران

مدرس کارگاه آموزشی هوش ­آزمای تهران-استانفورد-بینه

برگزاری کارگاه سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران

مدرس کارگاه آموزشی اختلالات هیجانی، جنسی و رفتاری کودکان

برگزاری کلاس­های تخصصی در حیطه آمار، روش تحقیق، آزمونهای روانی- شخصیتی، روان­سنجی، نرم­‌افزارهای آماری (SPSS، LISREL، AMOS و …)

برگزاری کلاس­های تخصصی مرتبط با روان­شناسی ورزشی (سنجش ویژگی­های روان­شناختی ورزشکاران، مداخله و …)\