دکتر محمد حسین بیاضی

دکتر محمد حسین بیاضی

سوابق:

دکتر محمد حسین بیاضی دکتر محمد حسین بیاضی دکترای تخصصی روانشناسی سلامت

دانش آموخته دانشگاه تربیت مدرس

دارای پروانه فعالیت از سازمان بهزیستی کشور

مدرس دانشگاه (23 سال سابقه تدریس)

۲۰ سال سابقه مشاوره و روان درمانی

تدریس در دوره دکتری روانشناسی

مسئول کلینیک روانشناسی سبک زندگی

مدرس کارگاه ها و دوره های آموزش درمان شناختی-رفتاری

مدرس کارگاه درمان شناختی-رفتاری برای بیماری های مزمن پزشکی