دکتر یعقوب شفيعي فرد

دکتر یعقوب شفيعي فرد

دکتری تخصصی روانشناسی سلامت از دانشگاه تهران

مدرس ممتاز کشوری کارگاه های تخصصی روانشناسی

بالغ بر ۱۰ هزار ساعت تجربه آموزش های کاربردی روانشناسی رادر دانشگاه‌های  مختلف کشور رادر کارنامه کاری خود دارند

سوابق تحصیلی 
1. کارشناسی مطالعات خانواده- تربیت معلم آذربایجان- 1384
2.کارشناسی ارشد روانشناسي عمومي – دانشگاه تهران – 1386
دكتراي تخصصي (Ph.D) 3.روانشناسي سلامت – دانشگاه تهران- 1390

سوابق تدریس
برگزاری کارگاه تشخیص و درمان اختلال اضطراب فراگیر به روش رفتار درمانی شناختی
کارگاه فنون رفتار درمانی شناختی
کارگاه شناخت و مقابله با افسردگی
کارگاه شناخت و مقابله با ترس و اضطراب
کارگاه مهارت های قاطعیت و جرات ورزی
کارگاه مهارت های فرزند پروری
کارگاه عشق و افسردگی: مدارهای عصبی مرتبط
کارگاه آموزش SPSS
کارگاه ساخت رفتار سالم
کارگاه آموزشی ایمن سازی در برابر استرس
کارگاه ارتقاء سلامت جنسی
کارگاه کاربرد هوش هیجانی برای مدیران صنعت
کارگاه ارزیابی و درمان اختلالات اضطرابی
کارگاه آشنایی با اصول و فنون رفتار درمانی شناختی
کارگاه مهارت تفکر نقاد
کارگاه مهارت حل مسئله و تصمیم گیری
کارگاه مهارت خودآگاهی
کارگاه مدیریت خشم
کارگاه غنی سازی روابط زناشویی
کارگاه ارزیابی و درمان افسردگی
کارگاه ارزیابی و تشخیص بر اساس رفتار درمانی شناختی (آموزش، مشاهده درمان و نظارت)
کارگاه ارزیابی و درمان اختلال اضطراب فراگیر (آموزش، مشاهده درمان و نظارت)
دوره مشاهده درمان براساس طرحواره درمانی
زوج درمانی بر اساس رویکرد طرحواره درمانی(آموزش، مشاهده درمان و نظارت)
طرحواره درمانی در مشاوره پیش از ازدواج(آموزش، مشاهده درمان و نظارت)
دوره آموزش تربیت مدرس مهارت های زندگی
دوره مدیریت جامع استرس
کارگاه آموزشی کاربرد مثبت نگری در خانواده درمانی با تاکد بر دیدگاه اسلامی.