سوگ وداغدیدگی

سوگ وداغدیدگی

سوگ و داغدیدگی

مجموعه دردهای هیجانی مربوط به مرگ یک شخص عزیز و نزدیک را سوگ و داغدیدگی می گویند که این درد و رنج منجر به تغییرات مشخص در رفتار ، طرز فکر و نگرش ، اعتقادات مذهبی و روحانی فرد داغدیده است.وما(موسسه استان مهردر مشهد) دراینجا به شما نشانه های ان را معرفی میکنیم وبرای یاری رساندن در کنارتان میباشیم.

دو نوع سوگ داریم

1.سوگ و داغدیدگی عزای بهنجار :

شوک ،عزاداری حاد ، بهبود که شامل پذیرش واقعیت فقدان ، تجربه دردناک عزا و فقدان و نهایتا سازگاری با شرایط جدید است

2.سوگ و داغدیدگی نابهنجار و پاتولوژیک :

فقدان نشانگان ، طولانی شدن نشانگان ، بروز نشانگان خیلی شدید ، تاخیر در بروز نشانگان ، کناره گیری اجتماعی و مسخ شدگی ، احساسات بی ارزشی و میزان زیاد و نامناسب احساس گناه نسبت به متوفی ، افکار خودکشی

علایم :

الف : تظاهرات فیزیکی : احساس گرفتگی در گلو و شانه ها ،فقدان انرژی ، خشکی دهان ، ضعف ماهیچه ها ، تنگی نفس و آه کشیدن

ب: ظاهرات روانی : ناباوری،گیجی،دل مشغولی با افکار مربوط به عزیز از دست رفته ، توهمات

پ: ظاهرات هیجانی-عاطفی : انکار، غم و افسردگی، احساس گناه و خشم ، اضطراب

ت: ظاهرات رفتاری : کناره گیری اجتماعی، اختلال خواب، اختلال اشتها ،گریستن

راهکار (کوتاه مدت-بلندمدت):

راهکارهای کوتاه مدت درسوگ وداغدیدگی : کمک به بازمانده برای بیان احساساتش ، فراهم نمودن حمایت مداوم

راهکارهای بلند مدت درسوگ وداغدیدگی: کمک به بازمانده در پذیرش فقدان به عنوان یک واقعیت ،کمک به بازمانده در پذیرش هویت جدیدش، بررسی سبک های دفاعی و تفسیر رفتار بهنجار ،توجه به تفاوتهای فردی

سوالات متداول :

1 .عوامل مستعد سازی عزای بیمارگونه چیستند؟

حضور احساسات بی ارزشی ، شدت نشانگان افسردگی ،طول مدت فرایند عزاداری ،تاریخچه فقدان های طولانی

2.آیا مراسم تشییع جنازه و تدفین منجر به تسهیل فرایند عزا می شوند ؟

بله .این مراسم به درک واقعیت فقدان کمک می کند ، موقعیت مناسبی را برای فرد داغدیده فراهم می کند تا بتواند احساسات و افکار خویش را درباره متوفی ابراز نماید.این مراسم منجر به ایجادیک شبکه حمایت اجتماعی نزدیک می کند.

3.با رواندرمانی چه کمکی میتوان به فرد داغدیده کرد ؟

درمانگر که به مراجع کمک کند تا فرایند داغدیدگی را به شیوه ای موفقیت آمیز به انتها برساندو به شناخت و حل تعارضات ناشی از فقدان که منجر به تاخیر عزاداری ، طولانی شدن و یا غیاب آن می شود، برسد.

4.چه زمانی رواندرمانی داغدیدگی واجب و حتمی است؟و چند جلسه کفایت می کند ؟

وجود واکنش پیچیده در قالب علایم جسمانی ، روانی و رفتاری نابهنجار و واکنش عزای اغراق آمیز. 8تا 10 جلسه کافیست

5.برای کودکان داغدیده چه نوع درمانی مناسب است؟

گروه درمانی روش بهتری برای درمان کودکان داغدیده است که هدف آن ایجاد محیطی امن برای کودک است که بتواند نوسانات هیجانی مربوط به فقدان را دریابد .، تجربه فقدان را ارزیابی کند و نهایتا آن را بپذیرد .گروهها شامل حداقل 5 و حداکثر ده کودک است که هر هفته یک بار به مدت یکساعت تشکیل می شود و به مدت هفت هفته طول می کشد