مرکز روانشناسی درمشهد

مرکز روانشناسی درمشهد

موسسه ( کلینیک روانشناسی در مشهد ) روانشناختی و خدمات مشاوره ای آستان مهر مشهد

مرکز روانشناسی ( کلینیک روانشناسی در مشهد) استان مهر درمشهد قرار دارد .  این مرکز با هدف ارائه خدمات روانشناختی  مشاوره در سال 1390 تاسیس شد. تا به  امروز بهترین خدمات را ارائه  کرده است .از مهمترین دلایل برتری این مرکزنسبت به مراکز دیگر  ارائه خدمات واموزش های به روزواستفاده از بهترین روانشناسان  ومتخصصان درحیطه  خدمات زیر میباشد:

 مشاوره فردي.

مشاوره شغلی.

نوروفيدبك.

خانوادگي  .

مشاوره تحصيلي.

.TDCS

زوج درماني.

 آزمون وروانسنجي

بایوفیدبک.

كودك و نوجوان.

استعدادیابی کودکان.

اعتیاد  .

باليني و رواندرماني.

مشاوره قبل از ازدواج   .

روانپزشك و دارو درمان.

این مرکز روانشناسی درمشهد همیشه در کنار بیماران  تا انتهای درمان میباشد. و انها را همراهی میکند تا به نتیجه برسند.

این موسسه برای افراد جویای علم روز همیشه در صدد است . که بهترین دوره ها وبروزترین اساتید را دعویت نماید. و دوره آموزشی برگزار کند.

روانشناسی در زمینه های زیادی کاربرد دارد از جمله :

1.بهبود کارایی رفتار.    2.ایجاد انگیزه بیشتر در کارها.    3.بهبود مهارت‌های مدیریت.    4. تقویت حافظه.    5 .بهبود ارتباطات فردی.   6.درک بهتر سایر افراد.

بنابراین  شما در هر کدام از این  موارددچار مشگل شدید. و اگر جویای درمان و آموزش هستید ، به مرکز روانشناسی استان مهر در مشهد  که در بلوار دانشجو قرار دارد مراجعه نمایید . یا از طریق مجازی با ما ارتباط برقرار نمایید.  تا بتوانیم شما را هم همراهی کنیم . شعار مجموعه این  است: که موفقیت ما آرامش مراجعه کننده ماست.که این شعار اهداف موسسه را به خوبی پیش میبرد وهمیشه ان رادر بین روانشناسان ودرمانگران بهترین میکند .