مهارت کنکور کارشناسی

مهارت کنکور کارشناسی

مهارتهای تحصیلی پایه برای کنکور سراسری(کارشناسی)

برای کسب مهارت کنکور کارشناسی باید  برنامه ی درسی خود را با توجه به توان و امکانات وشرایط خود تدوین کنید. اصرار نداشته باشید تمام موضوعات درسی را در برنامه خود بگنجانید.ویک مشاور وراهنمای خوب کنارتان داشته باشید.   به تدریج به ساعات مطالعه هفتگی خود بیفزایید.انطور که خسته نشوید. یادتان باشد  در پایان هر هفته و هر ماه به ارزیابی عملکرد خود بپردازید و با نظارت بر آن به شناسایی موانع در اجرای برنامهدست یافتن به مهارت کنکور کارشناسی پرداخته و در زمینه رفع آنها اقدام نمایید در طول برنامه خود ؛همیشه قسمتی از ساعات اختصاص داده شده به یک درس را به مرور مباحث قبلی اختصاص دهید و به این ترتیب بین مطالب جدیدو مطالب قبلی ارتباط ایجاد نموده  واز فراموشی مطالب قبلی بکاهید

با توجه به لزوم داشتن سلامتی و اثر بخشی فعالیت ها در برنامه ریزیبه موارد زیر توجه کنید:

به تغذیه مناسب ، ورزش و خواب کافی توجه داشته باشید.

چگونه استراحت کنیم؟

هر نشست مطالعاتی به منظور بازدهی بهتر 5/1 و حداکثر 2 ساعت باشد. استراحت بین مطالعه دو درس لازم و ضروری است.و طبق قانون مطالعاتی یک ساعت مطالعه و یک ربع تا نهایت بیست دقیقه استراحت را ضروری میداند.به خود، مشاور و راهنمای خود قول بدهید که مقید به اجرای برنامه خواهید بود و ناظری برای اجرای آن را داشته باشید. در طول مطالعه خود از سبک یادگیری منحصر بفردتان؛ یادداشت برداری دقیق و درست، اصول اساسی مدیریت زمان و تقسیم دروس عمومی و خواندنی. تمرین برای دقیق خواندن و همچنین میزان بالای تمرکز حواس بااستفاده از فنون مطالعه موثر که با بیشترین کارایی و کمترین اتلاف وقت و عملکرد مطلوب استفاده نمایید.

عادات نادرست مطالعه را بخوبی دریابید و سعی در بهبود آن بخشید. سعی کنید تا راهکار موثر برای افزایش سرعت مطالعه خود را پیدا و استفاده کنید.همپنین چگونگی استفاده از زمان های عیدو تعطیلات و را بدانید که بدرستی استفاده کنید. اهمیت مرور مطالعاتی در مطالعات را جدی بگیرید  حتما زمانی را برای آن  در طول برنامه ریزی اختصاص دهید. به اهمیت دروسی که باقیماندن و یا یادگرفته نشده اند بپردازید و سعی کنید آنها را حتما مطالعه نمایید و درنهایت به جمع بندی نهایی و حل تست نکات مهم و کلیدی بپردازید و روش های درست تست زدن در دروس مختلف را بخوبی یادبگیرید تا درمواق درست از آن استفاده نمایید.

توصیه های تغذیه ای مؤثر:

به منظور افزایش یادگیری ،نگهداری قدرت حافظه وموفقیت در امتحانات وکنکور:را جدی بگیریدواز یک مشاور تغذیه برنامه غذایی تهیه کنید و درنهایت روش های آرام سازی و ریلکسیشن است که با ارای آنها بخصوص در روزهای چایانی و نزدیک به کم.ور میتوانید آرامش بیشتری و شرایط روحی و روانی بالاتری در کنکور داشته باشید

سیدمحمدرضا ناظمی- دکتری تخصصی روان شناسی ، روان شناس تحصیلی و مدرس دانشگاه